sssss
nrna
Regional Committee Chairs
  • Home
  • Regional Committee Chairs

Regional Coordinator 2021-2023

SN NAME Email
1. Badal Bhujel (RC South) badalbrccsouth@nrnusa.org
2 Kiran Bahadur Basnet (RC Midwest) kiranrccmidwest@nrnusa.org
3 Sammar Budathoki (RC North) sammarrccnortheast@nrnusa.org
4 Sriram Thapa (RC West) sriramrccwest@nrnusa.org

Regional Committee Chairs

SN NAME
1. Bikash Uprety
2 Gobinda Shrestha
3 Sanjeev Shrestha
4 Roshan Adhikari