sssss
nrna
States Focal Person
  • Home
  • States Focal Person

States Focal Person 2019-2021

SN NAME CHAPTER
1. Subash K Baitha PA
2 Urmila Shrestha RI
3 Ganesh Bhandari MI
4 Bimal Adhikari NE
5 Mohan Neupane OH
6 Raju Bajaj UT
7 Dr. Niraj Shrestha FL
8 Dilip Baniya GA
9 Pankaj Khadka TN
10 Jeenvan Pokhrel AK
11 Dr. Arjun Aryal HI
12 Bal B Rai NV
13 Dan Raut (DB Raut) VT
14 Bivek Jha MN
15 Nagendra Yogi AR