sssss
nrna
Covid-19

COVID-19 High Level Committee

S.N Name Email Phone No. (US +1)
1. Mr. Suneel Sah(Chair) [email protected] 732-662-8028
2 Dr. Arjun Banjade [email protected] 214-680-2871
3 Mr. Babu R. (BR) Lama [email protected] 347-724-1204
4 Mr. Krishna J. Panth [email protected] 443-433-2073
5 Mr. Buddi Subedi [email protected] 920-809-1210
6 Mr. Sarbajana Wagle [email protected] 510-829-5937
7 Mr. Pashupati R. Pandey [email protected] 253-426-5188
8 Mr. Amrit B. Kattel [email protected] 214-708-2311
9 Mr. Netra (Bandhu) Pokharel [email protected] 917-324-9195
10 Mr. Santosh Bista [email protected] 214-600-4447
11 Mr. Binod Ruwali [email protected] 347-820-5573
12 MS. Diksha Basnet [email protected] 707-541-8965
13 Mrs. Chhatra K. Gurung [email protected] 603-361-7210
14 Mr. Padam B. Thakurathi [email protected] 512-8268950
15 Mr. Durga P. Shrestha Bod3nrnusa.org 443-722-5580
16 Mr. Basudev Adhikari Bod4nrnusa.org 920-226-1786
17 Mr. Satya N. Chaudhari [email protected] 773-759-1727
18 Mr. CP Poudel [email protected] 682-227-5544
19 Mrs. Chitra Karki [email protected] 347-622-8442
20 Mr. Jeewan Joshi [email protected] 817-907-0005
21 Mr. Khim B. Bhattarai [email protected] 203-464-8693
22 Mr. Tilak B. KC [email protected] 414-617-3639
23 Mr. Ammar B. Chhantyal [email protected] 443-600-2138
24 Mr. Dharam Bishwokarma [email protected] 443-690-5677
25 Mr. Jagganath Goutam [email protected] 510-388-5124
26 Mr. Ishwor Sapkota [email protected] 650-714-6114
27 Mr. Lal P Kafle [email protected] 773-744-9584
28 Mr. Deenbandhu Bhatta [email protected] 617-448-2233
29 Mr. Shyam Kaji Gurung [email protected] 347-603-3080
30 Mr. Govinda Subedi [email protected] 703-867-2999
31 Dr. Harihar Bhattrai [email protected] 919-889-2926
32 Mr. Harihar Paudel [email protected] 913-231-2086
33 Mr. Satendra Sah [email protected] 347-738-7190
34 Mr. Shankesh Subedi [email protected] 682-367-9331
35 Mr. Manoj Ghimire [email protected] 707-508-6701
36 Mr. Bidhya Sagar Yonjon [email protected] 925-681-9817
37 Mrs. Radha Paudel [email protected] 917-325-6396
38 Mr. Sanjaya Thapa [email protected] 917-703-3195
39 Dr. Chirinjibi Bhattrai [email protected] 919-454-3758
40 Mr. Badal Bhujel [email protected] 469-556-7230
41 Mr. Bikash Uprety [email protected] 857-413-6074
42 Mr. Govinda Shrestha [email protected] 404-313-0337
43 Mr. Sanjeev Shrestha [email protected] 347-387-4316
44 Mr. Roshan Adhikari [email protected] 562-387-6940
45 Mr. Narayan Pokharel [email protected] 650-743-7257
46 Mr. Gagan Chhetri [email protected] 425-328-8556
47 Mr. Rajesh Aryal [email protected] 469-583-1468
48 Mr. Dilu Parajuli [email protected] 859-806-9795
49 Mr. Laban DC [email protected] 224-616-9953
50 Mr. Philip KC [email protected] 913-687-7026
51 Mr. Krishna Bhandari [email protected] 703-505-5465
52 Mr. Tuk Regmi, WIsc [email protected] 469-766-0083
53 Ms.Tara Marahattha [email protected] 563-639-4919
54 Mr. Dol Nath Ghimire [email protected] 443-858-4510
55 Mr. Surendra Malla [email protected] 510-485-4314
56 Mr. Daya shakya [email protected] 503-890-9722
57 Mr. Kumar jung karki [email protected] 720-937-4281
58 Mr. Ramhari Adhikari [email protected] 347-225-5272
59 Mr. Dambar kadariya [email protected] 603-661-1454
60 Mr. Samar Budathoki [email protected] 646-251-0519
61 Mr. Prem Tamang [email protected] 857-919-2412
62 Mr. Hari Prasad Joshi [email protected] 860-899-6835
63 Dr. Bhupal Bhetwal [email protected] 775-229-2672
64 Mr. Kulananda Sharma [email protected] 919-272-0327
65 Mr. Subash Kumar Baitha 484-340-0366
66 Mr. Urmila Shrestha 401-368-1079
67 Mr. Ganesh Bhandari 248-525-0840
68 Mr. Bimal Adhikari 402-880-8578
69 Mr. Mohan Neupane 513-302-1200
70 Mr. Raju Bajaj Lamichhane 801-616-9204
71 Dr. Niraj Shrestha 305-790-1620
72 Mr. Dilip Baniya 256-682-4918
72 Mr. Dilip Baniya 256-682-4918
73 Mr. Pankaj Khadka 510-692-3443
74 Mr. Jeevan Pokharel 907-602-9080
75 Dr. Arjun Aryal 808-255-5139
76 Mr. Bal B Rai 702-355-6178