sssss
nrna
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, १
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, १
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, १

17 November, 2023 By Anjan Chaulagai

गैरआवासीय नेपाली संघ, अमेरिकाले नेपाल सरकार बाट वितरण गर्न सुरु गरिएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धमा जानकारीमूलक कार्यक्रम